Café/Dessert, Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Trần Nhân Tôn - 70000080

84 Trần Nhân Tôn, P. 2, Quận 10, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 20:30
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
25 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0