Thai Village - Lý Tự Trọng
Nhà hàng -Chi nhánh

Thai Village - Lý Tự Trọng

38 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
5lượt đánh giá từ Now
500,000 - 1,000,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0