Thai Express - Vạn Hạnh Mall
Nhà hàng -Chi nhánh

Thai Express - Vạn Hạnh Mall

Tầng 5, 12 Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0