Thành Đạt - Hủ Tiếu Nam Vang - Nguyễn Thị Nhỏ
Quán ăn -Chi nhánh
Thành Đạt - Hủ Tiếu Nam Vang - Nguyễn Thị Nhỏ
29 Nguyễn Thị Nhỏ, P. 9, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 21:00
30,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0