The 1985 Cafe - Trà & Bánh - Nguyễn Thị Minh Khai
Café/Dessert -Chi nhánh

The 1985 Cafe - Trà & Bánh - Nguyễn Thị Minh Khai

10/C2 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0