The Alley - Trà Sữa Đài Loan - Cách Mạng Tháng 8
Café/Dessert -Chi nhánh
The Alley - Trà Sữa Đài Loan - Cách Mạng Tháng 8
409 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0