The Alley - Trà Sữa Đài Loan - Cộng Hòa
Café/Dessert -Chi nhánh
The Alley - Trà Sữa Đài Loan - Cộng Hòa
97 - 99 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. HCM
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0