The Alley - Trà Sữa Đài Loan - Hoàng Diệu
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

The Alley - Trà Sữa Đài Loan - Hoàng Diệu

49 - 51 Hoàng Diệu, Quận 4, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0