The Begin Drink
Ăn vặt/vỉa hè
The Begin Drink
60 Lô O Nguyễn Hữu Hào, P. 9, Quận 4, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0