The Black Tea - Bà Hạt
Café/Dessert -Chi nhánh
The Black Tea - Bà Hạt
322 Bà Hạt, P. 9, Quận 10, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:00
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0