The Chai Cafe - Nguyễn Thượng Hiền
Café/Dessert -Chi nhánh

The Chai Cafe - Nguyễn Thượng Hiền

200 Nguyễn Thượng Hiền, Quận 3, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 23:00
25,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0