Café/Dessert -Chi nhánh
The Coffee Bean & Tea Leaf - Cách Mạng Tháng 8
60 - 62 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP. HCM
07:00 - 21:00
70,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0