The Coffee Saigon Garden
Café/Dessert -Chi nhánh

The Coffee Saigon Garden

221 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM
7lượt đánh giá từ Now
06:30 - 22:30
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0