The Daily Coffee - Trần Minh Quyền
Café/Dessert -Chi nhánh

The Daily Coffee - Trần Minh Quyền

42 Trần Minh Quyền, P. 11, Quận 10, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
00:00 - 06:00 | 07:00 - 23:59
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0