The Daily Coffee - Đá Xay & Trà Trái Cây
Café/Dessert -Chi nhánh
The Daily Coffee - Đá Xay & Trà Trái Cây
42 Trần Minh Quyền, P. 11, Quận 10, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
00:01 - 03:00 | 07:00 - 23:59
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0