The Daily Coffee And Food - D2
Café/Dessert -Chi nhánh

The Daily Coffee And Food - D2

29/26 Nguyễn Gia Trí, (Đường D2), P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
29,000 - 49,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0