The Daily Coffee D2
Café/Dessert -Chi nhánh
The Daily Coffee D2
29/26 Nguyễn Gia Trí, (Đường D2), P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
00:01 - 23:59
29,000 - 49,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0