The Daily Grind Coffee
Món Việt
The Daily Grind Coffee
1504 Đường 3 Tháng 2, Quận 11, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
00:01 - 03:00 | 05:30 - 23:59
25,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0