The Dawn - Milk Tea
Món Việt
The Dawn - Milk Tea
Tầng 5, Tầng 5, 58 Hữu Nghị, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 49,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0