The Drink House - Võ Oanh
Café/Dessert -Chi nhánh

The Drink House - Võ Oanh

74 Võ Oanh, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 22:30
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0