The First Steakhouse - Cách Mạng Tháng 8
Nhà hàng -Chi nhánh
The First Steakhouse - Cách Mạng Tháng 8
6/7 Cách Mạng Tháng 8, Quận 1, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0