Thế Giới Bơ - Trịnh Hoài Đức
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Thế Giới Bơ - Trịnh Hoài Đức

46 Trịnh Hoài Đức, P. 13, Quận 5, TP. HCM
66,000 - 165,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0