Café/Dessert -Chi nhánh

The Letter - Cafe & Gà Hàn Quốc - Nguyễn Huệ

Tầng 6, Tầng 6, 42 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
09:30 - 22:00
35,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0