Café/Dessert -Chi nhánh
The Letter - Cafe & Gà Hàn Quốc - Nguyễn Huệ
Tầng 6, Tầng 6, 42 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
09:30 - 22:00
35,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0