The Letter - Cafe & Cơm Trưa Văn Phòng - Lý Tự Trọng
Café/Dessert -Chi nhánh
The Letter - Cafe & Cơm Trưa Văn Phòng - Lý Tự Trọng
Tầng 2, Phòng 28, Tầng 2, 26 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
45,000 - 265,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0