The Night Tea
Café/Dessert

The Night Tea

117 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
00:00 - 23:55
19,000 - 42,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0