The Night Tea
Café/Dessert
The Night Tea
117 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
19,000 - 42,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0