The Pizza Company - Lê Văn Sỹ
Nhà hàng -Chi nhánh
The Pizza Company - Lê Văn Sỹ
333 Lê Văn Sỹ, P. 13, Quận 3, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 21:30
100,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0