The Pizza Company - Nguyễn Thái Học
Nhà hàng -Chi nhánh
The Pizza Company - Nguyễn Thái Học
105 - 107 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0