The Pizza Company - Nguyễn Thị Minh Khai
Nhà hàng -Chi nhánh
The Pizza Company - Nguyễn Thị Minh Khai
506 - 508 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 2, Quận 3, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 21:00
100,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0