The Vagabond Patisserie & Cafe
Tiệm bánh
The Vagabond Patisserie & Cafe
9 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0