The Vintage Emporium Cafe - Brunch - Morrocan Eggs
Nhà hàng, Café/Dessert

The Vintage Emporium Cafe - Brunch - Morrocan Eggs

95B Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0