The Yum Cha Tearoom
Café/Dessert

The Yum Cha Tearoom

Lầu 1, 10 Nguyễn Tri Phương, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
29,000 - 59,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0