Thiên Kim Quán - Gà Quay & Lẩu Gà
Quán ăn
Thiên Kim Quán - Gà Quay & Lẩu Gà
170 Đề Thám, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 180,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0