Thiên Ngọc Yến - Yến Sào Chưng Sẵn
Shop/Cửa hàng
Thiên Ngọc Yến - Yến Sào Chưng Sẵn
249 Lạc Long Quân, P. 3, Quận 11, TP. HCM
07:30 - 21:00
31,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0