Three O'clock - Coffee & Tea - Nguyễn Tri Phương
Café/Dessert -Chi nhánh
Three O'clock - Coffee & Tea - Nguyễn Tri Phương
341 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
28,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0