Thu Hiền - Gỏi Gà & Miến Gà
Quán ăn
Thu Hiền - Gỏi Gà & Miến Gà
5 Nguyễn Văn Giai, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
20,000 - 55,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0