Jenny Foods - Thực Phẩm Cao Cấp
Shop/Cửa hàng
Jenny Foods - Thực Phẩm Cao Cấp
147 Đỗ Pháp Thuận, P. An Phú , Quận 2, TP. HCM
0 - 0
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0