Tiệm Giặt Đồ Số 1
Shop/Cửa hàng

Tiệm Giặt Đồ Số 1

30/56 Lâm Văn Bền, KP 4, P. Tân Kiểng, Quận 7, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0