Tini Tea - Đường Số 42
Café/Dessert
Tini Tea - Đường Số 42
129 Đường Số 42, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0