TNK Coffee
Café/Dessert

TNK Coffee

51 - 53 Đường Số 11, Quận 6, TP. HCM
5lượt đánh giá từ Now
20,000 - 45,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0