Toàn Tâm - Washing & Cleaning - Đường Số 85
Dịch Vụ Vệ Sinh -Chi nhánh
Toàn Tâm - Washing & Cleaning - Đường Số 85
77 Đường Số 85, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCM
8lượt đánh giá từ Now
09:00 - 17:00
300,000 - 600,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0