TocoToco Bubble Tea - 232 Nguyễn Trọng Tuyển
Café/Dessert -Chi nhánh

TocoToco Bubble Tea - 232 Nguyễn Trọng Tuyển

232 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 89,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0