Yêu thích
Café/Dessert

TocoToco Bubble Tea - Thủ Đức 95 Dân Chủ

95 Dân Chủ, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
28,000 - 89,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0