TocoToco Bubble Tea - Đào Duy Anh
Café/Dessert
TocoToco Bubble Tea - Đào Duy Anh
12/4 Đào Duy Anh, P. 9, Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
29,000 - 57,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0