TocoToco Bubble Tea - Lũy Bán Bích
Café/Dessert -Chi nhánh

TocoToco Bubble Tea - Lũy Bán Bích

478 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
29,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0