Café/Dessert -Chi nhánh
TocoToco Bubble Tea - Nguyễn Thái Bình
245 Nguyễn Thái Bình, P. 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
 08:00 - 21:00
 30,000 - 89,000
Phí dịch vụ
0% phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0