Café/Dessert -Chi nhánh
TocoToco Bubble Tea - Nguyễn Thái Sơn
38 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 89,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0