Café/Dessert -Chi nhánh
TocoToco Bubble Tea - Nguyễn Văn Đậu
160A Nguyễn Văn Đậu, P. 7, Bình Thạnh, TP. HCM
25,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
9,240đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
9,240đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0