TocoToco Bubble Tea - Nguyễn Xuân Khoát
Café/Dessert -Chi nhánh
TocoToco Bubble Tea - Nguyễn Xuân Khoát
98 Nguyễn Xuân Khoát, P. Tân Thành, Tân Phú, TP. HCM
29,000 - 56,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0