Café/Dessert -Chi nhánh

TocoToco Bubble Tea - Phan Xích Long

280 Phan Xích Long, P. 7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
09:30 - 22:30
20,000 - 85,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0