TocoToco Bubble Tea - Tôn Đản
Café/Dessert -Chi nhánh
TocoToco Bubble Tea - Tôn Đản
23 Tôn Đản, P. 13, Quận 4, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
09:30 - 22:30
20,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0