Tokori BBQ - Nhà Hàng Nướng Nhật Bản - Ngô Quyền
Nhà hàng -Chi nhánh
Tokori BBQ - Nhà Hàng Nướng Nhật Bản - Ngô Quyền
105 Ngô Quyền, P. 11, Quận 5, TP. HCM
50,000 - 650,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0